viernes, 11 de mayo de 2018

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals


La direcció general de Formació Professional i Formació del Professorat convocarà els següents programes d’immersió lingüística en llengua anglesa:

- Escola d’estiu en llengua anglesa (Mallorca, Menorca i Eivissa) adreçada a l’alumnat del 6è curs d’Educació Primària de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Aquest programa té com a objectiu reforçar la competència lingüística dels alumnes, amb especial èmfasi en l’expressió oral i és fonamental que el programa garanteixi la immersió en llengua anglesa.

La publicació de la resolució d'aquesta convocatòria tendrà lloc a principis de maig i per tant el període de presentació de sol·licituds s'estima que es realitzarà a partir de la segona setmana de maig. Fins aleshores no es poden concretar ni el nombre de places, ni el lloc ni les dates dels cursos. Tan aviat es publiqui la resolució, us la farem arribar.